Tietosuojakäytäntö ja muuta lakiasiaa

 

 

Käyttöehdot

OY SCA HYGIENE PRODUCTS AB
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
Y-tunnus: 0165027-5

Kun viittauksissa mainitaan “SCA” tai “me”, niillä tarkoitetaan Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) -yhtiötä, joka on tämän verkkosivuston (“Sivusto”) tarjoaja, paitsi niissä tapauksissa, että tietyllä sivustolla tai muussa palvelussa mainitaan toinen taho sen tarjoajaksi, jolloin “SCA” viittaa tähän toiseen tahoon. Nämä käyttöehdot koskevat sivustoja ja muita palveluja, joilla viitataan näihin käyttöehtoihin.

SCA noudattaa sivustonsa tarjoamisen ja näiden käyttöehtojen osalta Ruotsin lakia. Kuitenkin koska SCA-konserniin sisältyy eri tahoja ympäri maailmaa, ota huomioon, että jos tietyn sivuston tai palvelun tarjoajaksi on mainittu jokin toinen yritys, kyseisen yrityksen toimintamaan kansalliset lait voivat merkitä erilaisia sääntöjä tai lisäsääntöjä. Tällaisessa tapauksessa soveltuvat paikalliset lait ovat voimassa ja kyseinen taho noudattaa niitä siinä määrin kuin laki vaatii.

 

Lakiasiaa

SCA tarjoaa sivuston materiaalit palveluna asiakkailleen ja sivustoa voidaan käyttää vain tiedonsaantitarkoituksiin. Yksittäisiä kopioita voidaan ladata alla olevien ehtojen mukaisesti.
Lataamalla tämän sivuston materiaalia hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy niitä, älä käytä sivustoa äläkä lataa sen materiaalia.

Tavaramerkkejä koskevat tiedot

Kaikki nimet, logot ja tavaramerkit ovat SCA:n, sen tytäryhtiöiden, siihen yhteydessä olevien yhtiöiden tai lisenssinhaltijoiden tai yhteisyrityskumppaneiden omaisuutta.

SCA:n tavaramerkkejä ja tuotemerkkejä voi käyttää vain näissä käyttöehdoissa ilmoitetulla tavalla tai SCA:n etukäteisellä kirjallisella suostumuksella.

SCA:n tavaramerkkien käyttäminen SCA:n tuotteiden mainonnassa ja myynninedistyksessä vaatii asianmukaisen maininnan oikeuksista.

Käytön rajoitus / Yhden kopion käyttöoikeus

Kaikki tämän sivuston sisältö, kuten teksti, grafiikka, logot, painikekuvakkeet, kuvat, äänitiedostot ja ohjelmistot ovat SCA:n tai sen sisällöntuottajien omaisuutta ja sisältöä suojaavat Ruotsin ja kansainväliset tekijänoikeuslait. Tämän sivuston materiaalin valtuuttamaton käyttö tai jakelu voi olla rikkomus tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita asioita koskevia lakeja vastaan ja rikkomuksista voi siten olla siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Sivustoa tai sivuston osaa ei saa kopioida, jäljentää, myydä, jälleenmyydä tai muulla tavoin käyttää hyväksi kaupallisessa tarkoituksessa, jos sille ei ole SCA:n nimenomaista kirjallista hyväksyntää. Voit ladata yhden kopion SCA:n sivustoilla olevasta tiedosta yhdelle tietokoneelle vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen, sisäiseen käyttöön.

Et saa muokata, käyttää tai siirtää tietoa kaupallisiin tarkoituksiin; etkä saa poistaa mitään tekijänoikeuksiin tai muihin aineettomiin oikeuksiin liittyviä ilmoituksia näistä tiedoista. Hyväksyt, että on vastuullasi ehkäistä materiaalin valtuuttamatonta kopiointia ja varmistat, että kaikki organisaatiosi työntekijät ja alihankkijat – jos sellaisia on – noudattavat näitä rajoituksia.

Olet vastuussa soveltuvien tekijänoikeuslakien noudattamisesta. Annamme sinulle luvan tehdä kopioita tästä sivustosta välttämättömänä satunnaisena toimena sivustoa katsellessasi; voit myös tulostaa kopion sivuston materiaalista siinä määrin kuin henkilökohtaiseen käyttöön on kohtuullista. Kaikki muu käyttö on ehdottomasti kiellettyä. Et saa sijoittaa tätä sivustoa verkkosivun kehykseen etkä linkittää muulle kuin etusivulle ilman etukäteistä kirjallista suostumustamme.
SCA ei myönnä suoraan tai epäsuoraan sinulle oikeutta mihinkään patenttien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai liikesalaisuuksien alaisiin tietoihin.

Vastuuvapauslauseke

Annetut tiedot toimitetaan "sellaisenaan" ilman suoria tai epäsuoria takuita, mukaan lukien takuita tyydyttävästä laadusta, aineettomien oikeuksien loukkaamattomuudesta tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta. Jos SCA linkittää kolmannen osapuolen sivustolle, kyseinen linkki on tarjottu vain käyttäjien mukavuuden hyväksi eikä SCA ole vastuussa kyseiden sivuston sisällöstä tai tietojen paikkansapitävyydestä.

SCA ei ole missään tapauksessa korvausvelvollinen vahingoista mukaan lukien mutta ei rajoittuen seuraaviin: tuoton menetys, liiketoiminnan keskeytyminen tai tietojen menetys, jotka aiheutuvat tietojen käytöstä tai siitä, että tietoja ei ollut saatavana, vaikka SCA:lle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.
SCA ei myöskään takaa tietojen, tekstien, grafiikan, linkkien tai muiden sivuston sisällön osien paikkansapitävyyttä tai kattavuutta. SCA voi tehdä muutoksia tähän sisältöön tai siinä kuvailtuihin tuotteisiin koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. SCA ei sitoudu päivittämään sivuston tietoja tai muuta materiaalia. 

Käyttäjän lähettämä sisältö

Mikä tahansa materiaali, tieto tai muu viestintä, jonka lähetät tai siirrät tälle sivustolle, katsotaan ei-luottamukselliseksi, ei-yksinomaiseksi, rojaltivapaaksi, peruuttamattomaksi, täysin alilisensoitavissa olevaksi ja omistusoikeudettomaksi ("Viestintä"). SCA:lla ei ole mitään velvoitteita tähän viestintään liittyen.

SCA voi vapaasti paljastaa, kopioida, jaella, liittää ja/tai muulla tavoin käyttää mitä tahansa tällaista viestintää yhdessä kaikkien sen sisältämien tietojen, kuvien, äänien, tekstien ja muiden materiaalien kanssa, mihin tahansa kaupalliseen tai ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Jos lähetät henkilötietoja tälle sivustolle tai muulla tavoin SCA:lle, hyväksyt täten SCA:n käyttävän kyseisiä tietoja tietojen arviointiin sekä SCA:n tuotteiden ja palvelujen markkinointiin; mukaan lukien oikeuden siirtää tietoja kolmansiin maihin sekä julkaista henkilötietojasi internetissä. SCA on vastuussa Ruotsin lainsäädännön mukaisesti tällaisten henkilötietojen käsittelystä ja voit ottaa yhteyttä SCA:han, jos henkilötiedoissa on virheitä tai muuta huomautettavaa.

Et voi lähettää viestintää, jota voidaan pitää yleisesti loukkaavana tai toisten henkilöiden yksityisyyden suojaa loikkaavana, etkä kaupallisena markkinointina pidettävää materiaalia tai sellaista viestintää, joka on jollakin tavoin laitonta tai sopimatonta. SCA poistaa tällaisen viestinnän saadessaan siitä tiedon ja pidätämme oikeuden sulkea sinut käyttäjänä pois sivustoiltamme tai palveluistamme.

Kolmansien osapuolien, kuten Facebookin, palveluita voivat koskea myös heidän ehtonsa. Esimerkiksi Facebook soveltaa kaikkiin Facebookin käyttäjiin ja kävijöihin oikeuksien ja vastuiden määritelmäänsä (“Statement of Rights and Responsibilities”) ja suosittelemme, että luet kyseiset ehdot ennen kuin käytät kolmansien osapuolien palveluita.

Muu

SCA voi muuttaa näitä käyttöehtoja koska tahansa päivittämällä tätä sivua.

SCA pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan (1) muuttaa tätä Lakiasiaa-osiota; (2) valvoa ja poistaa lähetettyjä viestejä; ja/tai (3) lopettaa sivuston tarjoamisen, koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Jos tässä lakiasioita koskevassa osiossa mainittu ehto tai määräys katsotaan laittomaksi, pätemättömäksi tai mitättömäksi tai sitä ei voida jostakin syystä toteuttaa, se ei vaikuta muiden ehtojen ja määräysten voimassaoloon tai heikennä niitä.

 

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (“SCA”) ja sen tytäryhtiöt (“SCA” tai “SCA-konserni”) pyrkivät siihen, että kaikki henkilöt, joiden henkilötietoja SCA käsittelee, voivat olla aina varmoja siitä, että heidän yksityisyyttään kunnioitetaan ja että henkilötietoja suojataan tarvittavalla huolellisuudella. Katso myös SCA-konsernin käytännesäännöt.

SCA noudattaa tätä tietosuojakäytäntöä sekä soveltuvia kansallisia tietosuojalakeja, joilla valvotaan yksilöihin liittyvien tietojen ("henkilötietojen") keräämistä ja käyttöä. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on määrittää periaatteet, joilla käsittelemme antamiasi tai sinusta saamiamme henkilötietoja.

SCA tai kyseessä oleva tytäryhtiö, joka on mainittu tällä tai asianmukaisella sivustolla, on tietojen haltija, joka on vastuussa tässä kuvattujen henkilötietojen käsittelystä.

Tiedot – Henkilötiedot

Henkilötietoja, mukaan lukien esimerkiksi nimi- ja osoitetiedot, jotka annat SCA:lle, voidaan käsitellä manuaalisesti tai tietokoneilla.

Antamiasi henkilötietoja voidaan käyttää (i) pyyntöjesi toteuttamiseen tai sopimuksen luomiseen kanssasi, (ii) tietojen tai palvelujen tarjoamiseen tällaisiin pyyntöihin tai sopimuksiin liittyen, (iii) markkinointitarkoituksiin tai asiakassuhteiden seurantaan, sekä (iv) myynnin / tuotekehittelyn tarkoituksiin – kaikki SCA:n harkinnan mukaisesti. Antamalla henkilötietojasi hyväksyt tämän tietosuojakäytännön sekä käyttöehtojen määräykset.

Käynti SCA:n sivustolla voi johtaa käytetyn IP-osoitteen rekisteröimiseen. Käytämme myös IP-osoitteita SCA:n sivustojen käytön mittaamiseen. (IP-osoite on yksilöivä numero, jonka avulla voidaan joskus tunnistaa käyttäjän Internet-yhteys ja verkkoselain antaa sen automaattisesti joka kerralla, kun katselet sivuston sivuja.) Tällaiseen mittaukseen voi sisältyä myös tiedon keräämistä siitä, miten käytät sivustoa. Tällainen sivuston valvonta voi auttaa SCA:ta parantamaan sivustoa, yksilöimään käyttökokemuksen tarjoamalla mukautettua sisältöä, optimoimaan käyttökokemuksen sekä määrittämään miten usein sivuja käytetään. Sama voi koskea myös mahdollisia SCA:n sivustoilla olevia käyttäjätilejäsi. Voimme myös suorittaa keräämistämme tiedoista tilastoanalyysejä.

Arkaluontoiset tiedot

Jos annat meille vapaaehtoisesti arkaluontoisia tietoja itsestäsi (esimerkiksi terveydentilaasi liittyvää tietoa), annat samalla SCA:lle oikeuden käsitellä arkaluontoisia henkilötietoja sellaisiin tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä tietosuojakäytännössä (tai muissa ilmoituksissa, jotka on annettu kyseisten tietojen keräämisen yhteydessä) siinä laajuudessa kuin suostumus tarvitaan soveltuvien lakien mukaan.  

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

SCA voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten tuotteidemme jakelijoille tai yhteistyökumppaneille voidaksemme toteuttaa tarkoituksen, johon tietoja kerättiin.

Antamasi tiedot voidaan siirtää muille tahoille SCA-konsernin sisäisesti tai sen yhteistyökumppaneille, jotka voivat olla Euroopan Unionin maissa tai sen ulkopuolella.

Muista olla varovainen antaessasi henkilötietojasi verkossa. On omalla vastuullasi pitää salasanasi ja henkilötietosi suojattuna. Käyttämällä tätä sivustoa osoitat hyväksyväsi ja tuntevasi nämä riskit.

Henkilötietojen saatavuus ja korjaaminen

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä tai jos uskot, että hallussamme olevat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, voit ottaa yhteyttä SCA-yhtiöön, joka on ilmoitettu tällä sivustolla. Paikallinen tietosuojalainsäädäntö voi antaa sinulle oikeuden tarkistaa ja korjata henkilötietosi. Noudatamme kyseisiä lainsäädännöllisiä oikeuksia.

Jos haluat ottaa yhteyttä sivuston tarjoajaan tähän tietosuojakäytäntöön liittyen, voit kirjoittaa osoitteeseen SCA, Box 200, SE-101 23 STOCKHOLM, tai lähettää sähköpostia osoitteeseen info@sca.com.


Evästeiden käyttö

Tällä sivustolla käytetään evästeitä ja tässä kerrotaan tarkemmin siitä miten evästeitä käytetään ja miten voit hallita evästeiden säilyttämistä ja poistamista.   

Mikä eväste on?

Tietoja, jotka sivustot siirtävät tietokoneesi kiintolevylle kutsutaan evästeiksi ("cookies").
Ne eivät ole tietokoneohjelmia, vaan pieniä tiedostoja, joiden avulla sivustot tallentavat ja käyttävät tietoa siitä miten käyttäjä selaa sivuja.

Useimmat sivustot käyttävät evästeitä, koska ne ovat yksi apuvälineistä, joilla voi parantaa Internetin käyttökokemusta. Evästeet antavat sivustoille mahdollisuuden tarjota yksilöityjä palveluja (ne voivat esimerkiksi muistaa kirjautumistunnuksen, säilyttää tuotteita ostoskorissa tai näyttää käyttäjän kannalta oleellista tietoa).
Evästeitä on erityyppisiä: väliaikaisia (eli sessiokohtaisia) evästeitä, jotka poistetaan kun selain suljetaan; sekä pysyviä evästeitä, joita ei poisteta ennen kuin ne valitaan aktiivisesti poistettavaksi tai kun niiden voimassaoloaika umpeutuu (riippuen siitä miten pitkäksi aikaa sivustolla on ohjelmoitu ne toimimaan).

Miten evästeen voi poistaa?

Useimmissa selaimissa on asetuksena, että evästeet hyväksytään automaattisesti.

Evästeet voidaan poistaa selaimen käytöstä, mutta muista, että tällöin poistetaan mahdollisesti käytöstä joitakin toimintoja, joiden avulla verkkosivu toimii kunnolla.

Jos haluat tarkempia tietoja evästeistä, käy osoitteessa www.aboutcookies.org. Siellä on kattavaa ja riippumatonta tietoa siitä miten evästeet voi poistaa käytöstä selaimen asetuksista ja miten tietokoneella jo olevat evästeet voi poistaa.

Jos haluat poistaa evästeet matkapuhelimelta, tarkista puhelimen käyttöohjeet.

Luettelo Lights by TENA -sivuston evästeistä

Sivustollamme käytetään evästeitä, jotta voisimme tarjota sinulle yksilöidymmän käyttökokemuksen.  Aina kun käyt sivustolla, tietokoneellesi siirretään evästeitä ja/tai niitä luetaan. Käyttämämme evästeet on lueteltu alla. 

Evästeen nimi

Tarkoitus

Tyyppi

Voimassaoloaika

Oma tai ulkopuolisen tahon

 s_cc  

Tämän evästeen luo ja sitä lukee JavaScript-koodi, jolla tarkistetaan ovatko evästeet käytössä.

Ehdottoman välttämättömät evästeet

Session loppuun asti

 1

 s_sq

Tämän evästeen luo ja sitä lukee JavaScript-koodi, kun ClickMap-toiminto on käytössä; se sisältää tietoa käyttäjän viimeksi napsauttamasta linkistä. Ehdottoman välttämättömät evästeet Session loppuun asti   1

 s_vi

Ainutkertainen kävijätunnus, aika ja päivämäärä Ehdottoman välttämättömät evästeet
5 vuotta – 1 päivä   1

 ASP.NET_SessionId

Tallentaa käyttäjäkohtaisia tietoja palvelimelle. Verkkosovellukset voivat käyttää tätä tietoa käsitellessään käyttäjän pyyntöjä, jotka koskevat session tilaa.  Ehdottoman välttämättömät evästeet
Session loppuun asti   1
BIGipServer~SCA~
www.lightsbytena.com_PROD_HTTP_Pool
Tämä eväste sisältää sen palvelimen IP-osoitteen, johon asiakaskone on yhteydessä, sekä palvelimen portin, jonka kautta yhteys luodaan. Kuormituksen jakamista varten. Ehdottoman välttämättömät evästeet  Session loppuun asti   1

 

Ehdottoman välttämättömät evästeet – Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta voisit liikkua sivustolla ja käyttää sen toimintoja, kuten esimerkiksi sivuston suojattuja osia. Ilman näitä evästeitä ei ole mahdollista suorittaa tiettyjä palveluita, kuten esimerkiksi ostoja.

Toimivuuteen liittyvät evästeet – Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät sivustoa, esimerkiksi millä sivuilla käyttäjät käyvät eniten ja saavatko he virheilmoituksia sivuilta. Nämä evästeet eivät kerää tietoa, jolla käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Kaikki näiden evästeiden tiedot kootaan yhteen ja ne ovat siten nimettömiä. Niitä käytetään vain parantamaan sivuston toimintaa.

Toimintoevästeet – Nämä evästeet antavat sivuston muistaa käyttäjän valintoja (esim. nimi, kieli ja alue) sekä auttavat tarjoamaan parempia ja yksilöidympiä toimintoja. Näiden evästeiden keräämät tiedot voivat olla nimettömiä eivätkä ne voi seurata selaushistoriaasi muilla sivustoilla.

Kohdistus- tai mainontaevästeet – Näitä evästeitä käytetään näyttämään mainoksia, jotka sopivat käyttäjälle ja vastaavat hänen kiinnostuksen kohteitaan. Niillä voidaan myös rajoittaa sitä miten monta kertaa käyttäjä näkee saman mainoksen. Niiden avulla voidaan myös mitata mainoskampanjan tehokkuutta. Nämä evästeet tulevat mainontaverkostoistamme Lights by TENAn luvalla. Ne muistavat, että olet käynyt sivustolla ja tiedot jaetaan toisten osapuolten, kuten mainostajien, kanssa. Kohdistus- tai mainontaevästeet voivat usein olla yhteydessä sivuston toimintoihin, jotka ovat toisten osapuolten toteuttamia.

Käyttöehtojen hyväksyminen

Hyväksymällä käyttöehdot ja käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Voit myös antaa hyväksyntäsi evästeiden käytöllemme verkkoselaimesi asetusten kautta.

Käyttäjän lähettämä sisältö

SCA voi antaa käyttäjälle mahdollisuuden lähettää tietoa, kommentteja tai muuta materiaalia sivustollemme, sosiaalisen median verkostoihin tai muihin verkkopalveluihin. Tämän tarkoituksena on helpottaa SCA:ta ja tuotteitamme koskevan tiedon kulkua. Ota huomioon tällaista käyttäjien lähettämää tietoa koskevat ehdot kohdassa Lakiasiaa (katso yllä).